Algemene voorzieningen

Vanuit de gemeenten worden kwetsbare ouderen en mensen met een beperking en ziekte geholpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en onderdeel te zijn en blijven van onze samenleving. Dit is zo geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een aantal algemene voorzieningen vanuit de Wmo zijn toegankelijk zonder een voorafgaand onderzoek naar je persoonlijke situatie.

Algemene voorzieningen:

Voor bovenstaande voorzieningen mag de gemeente wel een kleine bijdrage vragen.