Deze vrouw doet een aanvraag voor bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee bijzondere kosten betaald kunnen worden. De gemeente waar je staat ingeschreven bepaalt of je voor deze bijstandsvorm in aanmerking kunt komen. Hierbij kijkt de gemeente naar jouw persoonlijke situatie.

Je kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je woont in Nederland;
  • Je hebt onvoldoende inkomen en vermogen om zelf de kosten te dragen;
  • Je bent 18 jaar of ouder;
  • Je kosten moeten aantoonbaar onvoorzien en noodzakelijk zijn;
  • Je hebt kosten door bijzondere of dringende omstandigheden;
  • Je kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden.

De gemeente zal beoordelen of je de bijzondere bijstand als gift of als lening zal krijgen. Voor aanvullende informatie over deze bijstandsvorm kun je het beste contact opnemen met de gemeente waar je als inwoner ingeschreven staat.

Mogelijk kunnen er voorzieningen vanuit de Wmo worden ingezet als blijkt dat er binnen jouw netwerk geen goede oplossing voorhanden is.

Een medewerker van het Juridisch loket maakt aantekening over een aanvraag voor bijzondere bijstand.

Contactgegevens Juridisch Loket

Voor inhoudelijke en dringende vragen kun je te allen tijde contact opnemen met Het Juridisch Loket. Ook staat er op de website veel informatie over verschillende onderwerpen.