Dit kind geniet van haar dagbesteding vanuit de jeugdzorg.

Dagbesteding jeugdzorg

Je kunt via de Jeugdwet de voorziening dagbesteding aanvragen. Dagbesteding is een vorm van groepsbegeleiding voor jongeren en kinderen met een beperking. Gezamenlijk worden er dan activiteiten ondernomen. De activiteiten worden altijd afgestemd op de mogelijkheden van de persoon.

Een beperking kan per persoon verschillen, zoals een lichte beperking, gedragsproblematiek of een meervoudige beperking. Ouders of verzorgers zijn in de eerste instantie verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van een kind. Is er meer ondersteuning nodig, dan kan hiervoor een aanvraag worden ingediend bij de Wmo-afdeling van de gemeente waar je als inwoner ingeschreven bent.