De kinderbescherming kan in deze situatie met ruziënde ouders ingrijpen ten behoeve van het welzijn van hun dochter.

Kinderbescherming en jeugdreclassering

Ook kinderen moeten veilig kunnen opgroeien, zodat ze later als volwassenen volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Ouders zijn hiervoor in eerste instantie verantwoordelijk. Als ouders deze verantwoordelijkheid, om welke reden dan ook niet kunnen nakomen, kan er ervoor worden gekozen om de kinderbescherming in te schakelen. De kinderbescherming zal de situatie beoordelen en met het gezin in kaart brengen wat er aan extra ondersteuning nodig is. In sommige gevallen is er jeugdbescherming nodig.

Een andere vorm van kinderbescherming is jeugdreclassering. De rechter kan beoordelen of jeugdreclassering van toepassing is. Een rechter zal dit beslissen wanneer jongeren nog steeds begeleiding nodig hebben bij een terugkeer in de maatschappij. Jeugdreclassering wordt ten aller tijde uitgevoerd door instellingen die hiervoor gecertificeerd zijn.