Kortdurend verblijf

Deze moeder kan de zorg voor haar kind amper meer aan en overweegt een kortdurend verblijf elders voor haar kind.

Kortdurend verblijf

Ook kan er via de Jeugdwet kortdurend verblijf worden aangevraagd. De zorg voor een kind of een jongere met een beperking kan best zwaar zijn. In sommige gevallen is het dan nodig dat je als ouders of verzorgers hierin ontlast gaat worden. Je kunt deze vorm van ondersteuning via de Jeugdwet aanvragen bij de gemeente waar je als inwoner ingeschreven staat.

Een voorbeeld van kortdurend verblijf is een weekendopvang of vakantieopvang. Een zorgaanbieder neemt dan tijdelijk de zorg van de ouders of verzorgers over.