Hulpverlener praat met cliënt over maatschappelijke opvang.

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijk opvang is er voor mensen en gezinnen die thuisloos of dakloos zijn geworden. Deze situatie ontstaat vaak door een samenloop van verschillende problematieken.

Maatschappelijke opvang kan in veel gevallen voor meer rust zorgen. Hierdoor kan de persoon werken aan herstel. Er zijn meerdere vormen van maatschappelijke opvang:

  1. Eerste opvang (algemene voorziening)
  2. Tijdelijke opvang en crisisopvang (maatwerkvoorziening)
  3. Crisisopvang (maatwerkvoorziening)

Wanneer het om eerste opvang gaat, dan kan iedereen hier gebruik van maken, omdat dit een algemene voorziening is. Een algemene voorziening betekent dat je geen indicatie nodig hebt vanuit de gemeente om naar een eerste opvang toe te kunnen.

Wanneer het om tijdelijke of crisisopvang gaat moet de gemeente hiervoor officieel een indicatie afgeven en dien je eerst contact op te nemen met het Wmo-zorgloket van jouw gemeente.

Een hulpverlener legt uit hoe eerste opvang werkt.

Uitleg eerste opvang

De eerste opvang is voor de duur van minimaal 3 maanden. In deze 3 maanden kun je tot rust komen en werken aan je herstel. Ook wordt er in deze 3 maanden gekeken naar wat je nodig hebt en wat een vervolgtraject zou kunnen zijn en goed aansluit bij de persoonlijke situatie van de persoon in kwestie.