Er wordt hier bekeken wat beter is in deze specifieke situatie: Pgb of zorg in natura ZIN).

Pgb of zorg in natura?

Als je in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo, dan zijn er twee manieren om de zorg te ontvangen. De meest eenvoudige manier is zorg in natura, omdat alles dan vanuit de gemeente wordt geregeld. De gemeente betaalt rechtstreeks aan de zorgverlener. Dit scheelt jou tijd en zorgen wat betreft het afhandelen van administratieve zaken.

Een alternatief is een zogenaamd persoonsgebonden budget (PGB). Met een pgb heb je meer vrijheid bij het kiezen van een geschikte zorgaanbieder. Deze vrijheid betekent ook dat je meer verantwoordelijkheid draagt. Je moet allerlei zaken namelijk zelf regelen.

Meer informatie over PGB vindt je op de website van het SVB; https://www.svb.nl/nl/pgb.

Pgb of toch zorg in natura ZIN)? Hier zijn ze druk aan het overleggen wat in deze situatie het beste is.

Het verschil tussen een pgb en zorg in natura

Bij een pgb heb je zelf de keuze om de zorg in te kopen bij elke zorgaanbieder. Bij zorg in natura bepaalt de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor uit welke zorgorganisaties je kunt kiezen. Je kunt een pgb en zorg in natura ook combineren.

Wisselen tussen zorg in natura en pgb is een mogelijkheid. Neem hiervoor contact op met de gemeente of jouw zorgverzekeraar. Niet elke willekeurige zorgverlener wordt door de gemeente erkend voor zorg in natura. Je kunt eventueel wisselen van zorgaanbieder als je liever zorg in natura wilt ontvangen. Het is ook mogelijk dat je een pgb moet aanvragen bij je gemeente om voor een specifieke zorgaanbieder te kunnen kiezen.

De gemeente houdt bij Zorg in natura (ZIN) bij welke kosten er worden gemaakt. Hier zie je als gebruiker niets van terug.

Zorg in natura (ZIN)

Zorg in natura houdt in dat de gemeente alle administratieve rompslomp voor zijn rekening neemt.

Dit betekent dat je zelf weinig hoeft te regelen. De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar heeft contracten afgesloten met een aantal zorgorganisaties. Je keuzevrijheid zal daardoor wel enigszins beperkt zijn. Je kunt wel bepalen op welke manier je de zorg en ondersteuning wenst te ontvangen. Hierover maak je afspraken met jouw zorgaanbieder.