Een Wmo-consulent in gesprek met een nieuwe cliënte over de mogelijkheden van mantelzorg door mensen uit haar omgeving.

Mantelzorg

Mantelzorg is zorg en ondersteuning die worden verzorgd door familie, vrienden of bekenden uit de directe omgeving van de zorgbehoevende.

Mensen met een verstandelijke, (sociaal) psychische of fysieke beperking kunnen mantelzorg ontvangen. Het is zorg en ondersteuning die geheel vrijwillig, dus zonder een tegenprestatie wordt gegeven. Dit kan door een familielid of iemand uit het eigen netwerk.

Mantelzorg gaat om zorgverlening die je mag verwachten van partners, ouders, kinderen andere mensen met wie degene die de zorg nodig heeft samenwoont.

Wmo-ondersteuning voor mantelzorgers

Als de gevraagde mantelzorg een te groot beslag legt op de mantelzorger, dan kan de gemeente extra hulp bieden op basis van de Wmo. Deze aanvullende hulp kan door thuiszorgmedewerkers of wijkverpleegkundigen worden uitgevoerd. Deze professionals nemen een deel van de zorgtaken van de mantelzorger over.

Een Wmo-consulent noteert de wensen van de mantelzorger voor Respijtzorg.

Respijtzorg vanuit de Wmo

De ondersteuning waarvoor een mantelzorger verantwoordelijkheid draagt, kan beter (langer) vol worden gehouden als er af en toe ruimte is voor rust en respijt. De zogenaamde respijtzorg geeft mantelzorgers de mogelijkheid om de zorg voor een dierbare tijdelijk aan professionals over te dragen.

Professionele zorgverleners nemen de dagelijks zorg voor hun rekening. De benodigde zorg kan dan bijvoorbeeld plaatsvinden bij een dagopvang, in een logeerhuis of op zorgboerderij. Ook kan een begeleider voor een korte periode in huis komen om de zorgtaken over te nemen.

Een vrijwilliger ontlast de mantelzorger tijdelijk.

Respijtzorg door vrijwilligers

Als de situatie van een mantelzorger zich niet leent voor de inzet van respijtzorg vanuit de Wmo, dan zijn er als alternatief vaak ook vrijwillige hulpverleners beschikbaar. Een vrijwilliger kan langskomen om activiteiten te ondernemen met de te verzorgen persoon, in huis of elders. Dit biedt veelal een goede oplossing als er behoefte is aan verlichting van de druk.