De thuiszorg komt langs bij deze hulpbehoevende vrouw.

Thuiszorg

Wanneer je thuiszorg krijgt, betekent dit dat je thuis woont en je thuis verzorgd wordt. Binnen de thuiszorg zijn er verschillende vormen van ondersteuning, namelijk verpleging en verzorging.

Zo kan je geholpen worden bij het douchen, uit bed komen, eten, wondverzorging of het geven van medicijnen of injecties. Daarnaast is er begeleiding mogelijk binnen de thuiszorg. Je kunt bijvoorbeeld geholpen worden bij praktische vaardigheden en de zelfredzaamheid.

  • Huishoudelijke hulp
  • Persoonlijke verzorging jeugdwet
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging
  • Ondersteuning bij ADL (algemene dagelijkse levensbehoeften)

Voor zorg die vanuit de Wmo geleverd wordt, betaal je een vast maandelijks bedrag ongeacht de hoeveelheid zorg je nodig hebt.

Kosten die moeten worden gemaakt voor persoonlijke verzorging en verpleging vallen allemaal onder de kosten van de zorgverzekeraar. Je hebt in dit geval zorg nodig vanwege een ziekte, beperking of dementie en hebt dan in dit geval te maken met een wijkverpleegkundige of thuiszorginstelling. Dit geldt voor volwassenen en voor jeugd. Thuiszorg aanvragen?