Voor wie is de Wmo bedoeld?

De Wet maatschappelijke ondersteuning is bedoeld voor iedereen die niet (geheel) zelfstandig kan functioneren en daarom behoefte heeft aan professionele ondersteuning, die door familie of vrienden niet kan worden geboden.

De Wmo zorgt ervoor dat de gemeente hulp biedt aan diegenen die zonder ondersteuning in de knel komen te zitten. De gemeente biedt de juiste zorg en daardoor kunnen mensen zelfstandig blijven wonen en zo optimaal mogelijk blijven functioneren in de maatschappij.

Een gemeentemedewerker is bezig met het eerste gesprek met een nieuwe Wmo-cliënt.

Wie voert de Wmo uit?

De gemeente heeft met ingang van 2015 veel zorgtaken overgenomen die eerder onder de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid vielen. De gemeente voerde al langer een deel van de Wmo-taken uit, maar dit takenpakket is gaandeweg dus steeds uitgebreid. Het voordeel van de Wmo is dat gemeentes de behoeftes en hulpvragen beter in kaart hebben, waardoor zij beter kunnen inspelen op de behoeftes van een bepaalde doelgroep.

Gemeentes kunnen autonoom bepalen op welke wijze zij de Wmo-ondersteuning regelen. Hierdoor kunnen de voorzieningen per gemeente verschillen. Uiteraard dienen gemeentes zich wel te houden aan landelijk vastgestelde regels omtrent de toepassing van de Wmo.

Twee Wmo-consulenten overleggen welke algemene voorzieningen ze hun cliënt gaan aanbevelen.

Algemene Wmo-voorzieningen

Algemene voorzieningen zijn algemeen beschikbare voorzieningen binnen de gemeente. Om gebruik te kunnen maken van dit soort voorzieningen heb je geen doorverwijzing nodig.
Onder algemene voorzieningen vallen de volgende zaken:

  • Ontmoetingsruimtes
  • Buurthuizen
  • Ontmoetingsplekken
  • Ouderenadviseurs
  • Consultatiebureaus

Tevens bieden gemeentes maatschappelijke opvang- en meldpunten, in het geval van bijvoorbeeld huiselijk geweld. Meer informatie over algemene voorzieningen vind je op de website van jouw gemeente.

Een Wmo-consulent maakt aantekeningen tijdens een eerste gesprek met een nieuwe cliënt.

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerk Wmo-voorzieningen zijn voorzieningen die afgestemd zijn op de specifieke behoefte van een persoon. De voorzieningen kun je aanvragen bij het Wmo-loket van jouw gemeente. De aanvragen kunnen heel verschillend zijn. Denk aan aanpassingen aan jouw huidige woning of ondersteuning bij wonen en vervoer.

Zorgaanbieders sluiten contracten af met gemeentes. Indien jouw zorgaanbieder een contract heeft met jouw gemeente, dan kun je er vanuit gaan dat er goede zorg geleverd wordt. Deze aanbieders moeten aan strenge eisen voldoen. Wanneer de gemeente voor jouw zorg betaalt, dan wordt dit zorg in natura genoemd. Zo’n zorgaanbieder wordt ook wel een ZIN-aanbieder genoemd.