Wmo-voorzieningen

Als je merkt dat je zelfredzaamheid afneemt en je moeite hebt om actief deel te nemen in de maatschappij, kun je extra hulp aanvragen via de Wmo bij jouw gemeente.

Hierbij wordt gekeken naar jouw persoonlijke situatie en welke ondersteuning nodig is. De Wmo heeft diverse voorzieningen om alle inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat zij zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

De gemeente zet zich in om iedereen de passende ondersteuning te bieden om volwaardig mee te doen in onze maatschappij.