Wat is Wmo?

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit is een wet voor het bieden van hulp en ondersteuning vanuit gemeenten voor burgers in Nederland. Deze wet is met ingang van 2015 in het leven geroepen om landelijk uitvoering te geven aan zorgvragen vanuit inwoners. Dit wordt centraal geregeld vanuit alle gemeenten. Elke gemeente is verantwoordelijk voor zijn eigen inwoners.

Het uitgangspunt van de Wmo-wet is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Deze wet is voor iedereen bedoeld die ondersteuning nodig heeft. Zo kan iedereen zich zo goed mogelijk redden en waar nodig ondersteuning krijgen bij diverse hulpvragen.

Tijdens een eerste gesprek wordt bepaald over een Wmo-aanvraag past bij jouw hulpvraag.

Voor wie is de Wmo?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen inwoners en kunnen vanuit de wet Wmo de ondersteuning bieden. Op deze wijze heeft de gemeente meer grip op de zorgvragen en behoeftes vanuit de inwoners.

De Wmo biedt een handleiding voor de ondersteuning voor alle mensen die dat nodig hebben. Zo kun je bijvoorbeeld hulp of begeleiding in de thuissituatie aanvragen als je niet meer op eigen kracht zelfstandig kunt functioneren.

Hier wordt tijdens een eerst gesprek bepaald of er het beste een PGB vastgesteld kan worden of zorg in natura kan worden verleend.

PGB of zorg in natura (ZIN)?

In Nederland zijn er meer dan 10.000 gecontracteerde zorgaanbieders met ieders hun eigen specialisme. Sommige aanbieders zijn ZIN-gecertificeerd. Dat betekent dat ze een contract hebben met de gemeente en zorg in natura kunnen bieden. In dat geval regelt de gemeente de administratie en betaling direct met de zorgaanbieder. Zo hoef je je daar zelf niet druk over te maken.

Als een zorgaanbieder geen contract met de gemeente heeft en je wilt toch graag hier zorg van ontvangen, dan kun je een persoonsgebonden budget aanvragen. (PGB). Je regelt dan alle administratie grotendeels zelf.

Iemand van het wijkteam maakt aantekeningen tijdens het gesprek over een Wmo-aanvraag.

Wmo-indicatie aanvragen

Heb je ondersteuning nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Neem dan contact op met jouw gemeente. De gemeente doet dan onderzoek doen naar jouw persoonlijke situatie. De uitslag van dit onderzoek bepaalt of je ondersteuning kunt krijgen vanuit de Wmo.

Het Wmo-loket of het sociale wijkteam van je gemeente biedt informatie over de Wmo en helpt bij de aanvraag van voorzieningen. Hulp nodig? Dan kan je ook gratis cliëntondersteuning aanvragen bij je gemeente. Ook heeft elke gemeente contracten met zorgaanbieders uit de regio. Weet je al wat je nodig hebt en bij welke zorgaanbieder? Dan kan deze je ook praktisch ondersteunen bij het doen van je aanvraag.