Ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen

Als je denkt dat je baat zou kunnen hebben bij een voorziening uit de Wmo, dan klop je eerst aan bij het zorgloket van de gemeente. De gemeente is vervolgens verplicht om binnen zes weken een onderzoek uit te voeren om jouw persoonlijke situatie in kaart te brengen.

Na uitvoering van dit onderzoek beoordeelt de gemeente of ondersteuning vanuit de Wmo aan jou kan worden toegekend. Tijdens het onderzoek bekijkt men onder andere in hoeverre jijzelf en mensen in jouw omgeving je zouden kunnen ondersteunen.

Mogelijk kunnen er voorzieningen vanuit de Wmo worden ingezet als blijkt dat er binnen jouw netwerk geen goede oplossing voorhanden is.

Er wordt hier schriftelijk een Wmo-spoedaanvraag gedaan.

Een Wmo-spoedaanvraag doen

In het geval van een spoedaanvraag wordt er binnen een kortere termijn een beslissing genomen. Dit kan van toepassing zijn als er sprake is van een acuut probleem, bijvoorbeeld als je gezondheid plotseling verslechtert waardoor je snel een hulpmiddel nodig hebt.

Er kan bovendien gezocht worden naar een tijdelijke oplossing wanneer het onmogelijk is om snel te leveren, omdat het hulpmiddel bijvoorbeeld op maat moet worden gemaakt. Bij jouw aanvraag dien je altijd duidelijk aan te geven dat je van de spoedprocedure gebruikt wenst te maken.

Een onafhankelijke cliëntondersteuner  geeft hier hulp bij de Wmo-aanvraag.

Hulp bij jouw Wmo-aanvraag krijgen

Tijdens de Wmo-aanvraag en het onderzoek is er bijstand door een onafhankelijke cliëntondersteuner beschikbaar. Er bestaan in Nederland diverse organisaties die deze cliëntondersteuning bieden. Informeer bij jouw gemeente bij wie je kunt aankloppen. Of zoek naar een zorgaanbieder bij jou in de buurt met behulp van onze zorgzoeker.

Wellicht heb je al een bepaalde zorgaanbieder in beeld die jou zou kunnen helpen. Eventueel kun je direct met deze zorgverlener contact opnemen. Zorgverleners kunnen je op basis van hun kennis en ervaring helpen bij het aanvragen van een passende Wmo-voorziening.