Wmo-voorzieningen

Soms heb je net een beetje ondersteuning nodig om mee te doen met de maatschappij. Via de gemeente waar je als inwoner ingeschreven staat kun je dan een aanvraag doen voor extra ondersteuning, namelijk één van de Wmo-voorzieningen.

Er zijn diverse voorzieningen in het leven geroepen om alle inwoners van Nederland zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Dit alles om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan onze maatschappij.

Bij een aanvraag voor hulp wordt er gekeken wat je zelf nog kunt en of er iemand in je omgeving is die je kan ondersteunen. Wanneer je in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo wordt de aanvraag bij de gemeente doorgezet.

Ook zijn er een aantal algemene voorzieningen en overige voorzieningen waar je gebruik van kunt maken. Deze bieden soms al voldoende oplossing.

Hulpverlener is gesprek over de verschillende maatwerkvoorzieningen die de Wmo te bieden heeft.

Maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is bedoeld voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben in hun dagelijkse leven en het niet lukt om extra ondersteuning te krijgen vanuit hun eigen netwerk. Als dit het geval is, dan kun je een aanvraag doen voor een maatwerkvoorziening bij de gemeente waar je als inwoner ingeschreven staat.

De vorm van ondersteuning vanuit een maatwerkvoorziening kan op meerdere manier geleverd worden. Welke vorm van ondersteuning het beste past bij jouw persoonlijk situatie wordt in samenspraak met de gemeente bepaald.

De meeste maatwerkvoorzieningen zijn gericht op individuele ondersteuning. Hierbij kun je denken aan praktische ondersteuning bij werk en wonen. Iedereen kan deze vorm van ondersteuning aanvragen bij de gemeente. De gemeente gaat graag met jou in gesprek om je persoonlijke situatie te bespreken en te kijken welke vorm van ondersteuning het beste aansluit.

Nadat er toestemming is gegeven voor ondersteuning ga je samen met de gemeente op zoek naar een zorgaanbieder. Iedere zorgaanbieder heeft zijn eigen specialismen. Het is dus van belang dat je goed kijkt wat je nodig hebt en de juiste zorgaanbieder vindt die je verder kan helpen.

Deze klusdienst is een voorbeeld van een algemene voorziening vanuit de Wmo.

Algemene voorzieningen

Een algemene voorziening is er voor iedereen en hier kun je zonder een voorafgaand onderzoek gebruik van maken. Een algemene voorziening kan een klussendienst zijn. een vervoersvoorziening, een buurtbus, een algemene ontmoetingsruimte, maaltijdverzorging, een buurthuis of maatschappelijke opvang.

Jeugdwetvoorzieningen

Binnen de Jeugdwet zijn er verschillende jeugdwetvoorzieningen die kunnen helpen om mee te kunnen blijven doen in onze samenleving. Welke voorzieningen dit zijn, leggen wij je graag uit.

Enkele voorbeelden van een jeugdwetvoorziening:

Mensen hebben hier een Veilig Thuis, dit is een overige voorziening vanuit de Wmo voor mensen die slachtoffer zijn van bijvoorbeeld huiselijk geweld.

Overige voorzieningen

Er zijn ook een aantal voorzieningen die niet direct onder een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening vallen, maar indirect wel te maken hebben met elkaar. Omdat het best lastig is om op internet hier meer informatie over te vinden, hebben wij ook deze overige voorzieningen voor jou op een rij gezet, zodat je zo goed mogelijk geholpen kunt worden en om alle inwoners van Twente zo goed mogelijk te ondersteunen wanneer zij een hulpvraag hebben.