Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang is een vorm van opvang en begeleiding voor mensen en gezinnen die dak- of thuisloos zijn. Deze situatie ontstaat vaak door een combinatie van verschillende problemen.

Deze vorm van opvang biedt de betrokkenen meer rust en stabiliteit. Dankzij de ondersteuning die wordt geboden, kan de persoon in kwestie werken aan zijn of haar herstel. Dit gebeurt meestal in een veilige omgeving onder professionele begeleiding.

Er zijn drie onderscheidende vormen van maatschappelijke opvang:

  1. Eerste opvang
  2. Tijdelijke opvang en crisisopvang
  3. Crisisopvang

Een voorliggende voorziening houdt in dat je zonder een indicatie vanuit de gemeente snel toegang kunt krijgen tot bepaalde vormen van maatschappelijke opvang wanneer dat nodig is.

Als je echter tijdelijke opvang of crisisopvang nodig hebt, valt dit onder maatwerkvoorzieningen. Voor het verkrijgen van een maatwerkvoorziening moet jouw gemeente een indicatie verstrekken voordat je hiervan gebruik kunt maken.

(i) Let op: De werkwijze kan per gemeente in Nederland verschillen. Neem altijd contact op met het zorgloket van jouw gemeente voor de juiste informatie.

Deze hulpverleners bespreken de mogelijkheden voor eerste opvang.

Eerste opvang

Als je dak- of thuisloos bent, kun je voor maximaal drie maanden terecht bij de eerste opvang. Deze opvang biedt zowel overdag als ‘s nachts ondersteuning, en het is een plek waar je tot rust kunt komen en aan je herstel kunt werken.

Naast deze eerste opvang wordt er gekeken naar een geschikt vervolgtraject om je situatie op de lange termijn te verbeteren. Deze vorm van opvang valt onder de algemene voorziening, wat betekent dat je hier zonder indicatie terechtkunt en direct gebruik kunt maken van maatschappelijke opvang.

Tijdelijke opvang

Tijdelijke opvang is een 24-uursopvang die maximaal drie maanden duurt. Binnen deze voorziening ga je actief aan de slag om je leefsituatie te verbeteren.

De begeleidingsvorm is afgestemd op jouw specifieke situatie. Tijdelijke opvang valt onder maatwerkvoorzieningen, wat betekent dat je hiervoor een indicatie vanuit de gemeente moet krijgen om er gebruik van te kunnen maken.

Vrouwen in overleg over tijdelijke opvang
Vrouw opzoek naar Crisisopvang

Crisisopvang

Crisisopvang biedt 24-uursopvang voor individuen of gezinnen die met problemen op verschillende levensgebieden kampen. Het traject voor crisisopvang duurt maximaal drie maanden. Gedurende deze periode is het vooral van belang om de basis van je leefsituatie weer op orde te krijgen.

Hierbij wordt gewerkt aan zaken zoals het vinden van een woning, een baan, het op orde brengen van je financiën, en het ontvangen van noodzakelijke gezondheidszorg. Om gebruik te maken van de crisisopvang is een indicatie vereist, waarover de gemeente beslist of je hiervoor in aanmerking komt.