Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die vrijwillig wordt geboden door partners, kinderen, familieleden, vrienden en andere bekenden uit de persoonlijke kring. Deze zorg wordt geboden aan mensen met een verstandelijke, (sociaal) psychische of fysieke beperking.

Het betreft zorg en ondersteuning die binnen de familie of het sociale netwerk wordt verleend, zonder dat daar een tegenprestatie voor wordt verwacht. Mantelzorg omvat de ondersteuning die redelijkerwijs mag worden verwacht van ouders, partners, kinderen, familieleden of andere huisgenoten.

Wmo-ondersteuning voor mantelzorgers

Wanneer de gevraagde mantelzorg te zwaar wordt en niet meer haalbaar is voor de mantelzorger, kan er bij de gemeente extra hulp worden aangevraagd via de Wmo.

Deze ondersteuning kan worden geboden door thuiszorgmedewerkers of wijkverpleegkundigen. Zij nemen dan een deel van de taken van de mantelzorger over, zodat deze wat ontlast wordt.

Respijtzorg vanuit de Wmo

Om de zorgtaak beter vol te kunnen houden, is het voor een mantelzorger belangrijk af en toe tijd voor zichzelf te nemen. Respijtzorg biedt daarvoor de mogelijkheid om de zorgtaken tijdelijk over te dragen.

Bij respijtzorg wordt de mantelzorg tijdelijk overgenomen door professionele zorgverleners. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen of thuisbegeleiding. Op die manier krijgt de mantelzorger de gelegenheid om even op adem te komen en nieuwe energie op te doen.

Respijtzorg door vrijwilligers

Als er niet voldoende aanleiding is tot respijtzorg vanuit de Wmo, zijn er gelukkig ook organisaties die deze ondersteuning bieden via vrijwillige hulpverleners.

Dit kan betekenen dat een vrijwilliger langskomt om activiteiten te ondernemen, binnenshuis of daarbuiten. Dit biedt in veel gevallen toch een prettige oplossing als er behoefte is aan verlichting van de zorgtaken.