Thuiszorg

Thuiszorg via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) biedt ondersteuning op verschillende gebieden in het dagelijks leven.

Het exacte aanbod en de mogelijkheden van thuiszorg via de Wmo kunnen verschillen per gemeente, omdat gemeenten de vrijheid hebben om hun eigen invulling te geven aan de uitvoering van de Wmo.

Daarom is het verstandig om contact op te nemen met het zorgloket van jouw specifieke gemeente om te informeren naar de beschikbare thuiszorgdiensten en de specifieke ondersteuning waar je behoefte aan hebt.

Hoe wordt huishoudelijke hulp vergoed?

(!) Niet alle voorzieningen kunnen via de gemeente worden aangevraagd, maar het is toch handig om te weten dat deze voorzieningen bestaan.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Thuiszorg kan verschillende vormen van hulp en ondersteuning bieden

  1. Persoonlijke verzorging: Hierbij krijg je hulp bij dagelijkse persoonlijke verzorging, zoals het wassen, aankleden, toiletbezoek, medicatiebeheer en het aanbrengen van verbanden.
  2. Huishoudelijke taken: Thuiszorg kan ondersteuning bieden bij huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, opruimen, boodschappen doen en koken.
  3. Verpleegkundige zorg: Thuiszorg kan verpleegkundige zorg verlenen, zoals wondverzorging, medicijntoediening, controle van vitale functies en begeleiding bij medische handelingen.
  4. Begeleiding en ondersteuning: Thuiszorg kan je begeleiden en ondersteunen om zelfstandig te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Dit omvat het plannen van activiteiten, structureren van de dag, bevorderen van zelfredzaamheid en bieden van emotionele steun.
  5. Mantelzorgondersteuning: Thuiszorg kan mantelzorgers ondersteunen, bijvoorbeeld door respijtzorg aan te bieden, waarbij de zorg tijdelijk wordt overgenomen, zodat de mantelzorger even kan ontspannen en rusten.