Jeugdbescherming

Het waarborgen van de veiligheid en welzijn van kinderen is van groot belang voor hun toekomstige betrokkenheid en zelfstandigheid in de samenleving.

Wanneer ouders niet in staat zijn om deze verantwoordelijkheid te dragen, kan jeugdbescherming ingeschakeld worden. Zij beoordelen de situatie en inventariseren welke ondersteuning nodig is in het gezin.

Naast jeugdbescherming is er ook jeugdreclassering, een andere vorm van hulpverlening. Een rechter kan dit opleggen wanneer begeleiding nodig is bij de re-integratie in de maatschappij na een straf. Gecertificeerde instellingen voeren dit uit.

Bij dreigende situaties en behoefte aan advies is het aan te raden direct contact op te nemen met het zorgloket van de gemeente, Veilig Thuis of tijdig een zorgaanbieder in te schakelen. Zo kan er tijdig passende ondersteuning geboden worden.