Dit kind kan door ambulante jeugdhulp zich beter ontwikkelen.

Ambulante jeugdhulp

Ambulante jeugdhulp is een vorm van hulp bij een verstandelijke of psychische beperking of bij opvoedproblemen. De jeugdhulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot maximaal 18 jaar. De gemeente is verantwoordelijk voor deze vorm van ondersteuning. Dit is zo opgenomen in de Jeugdwet.

Jeugdhulp bestaat uit individuele begeleiding, hulp in de opvoeding, dagbesteding, dagbehandeling, een psychische behandeling of logeeropvang. De hulp vindt in veel gevallen bij de persoon thuis plaats. Ook kan het zijn dat er gesprekken bij de zorgverlener op het kantoor plaatsvinden.

Hoeveel uren ondersteuning er nodig is, wordt per situatie ingeschat door de gemeente en door de zorgverlener.