Ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen

Om Wmo-ondersteuning aan te vragen, neem je contact op met het zorgloket van je gemeente. Dit kan telefonisch of via een online formulier op de gemeentewebsite. Tijdens de aanvraagprocedure worden er enkele vragen gesteld om je situatie goed in kaart te brengen.

Na het indienen van de aanvraag volgt er een (keukentafel)gesprek, waarbij de gemeente samen met jou je persoonlijke situatie onderzoekt. Hierbij worden eventuele problemen besproken, wordt gekeken naar wat jij en je omgeving zelf kunnen doen en welke passende ondersteuning er verder nodig is. Samen wordt er gezocht naar de best passende oplossingen om jouw zelfstandigheid te bevorderen en je welzijn te verbeteren.

Deze hulpverleenster helpt haar toekomstige cliënt met een Wmo-aanvraag.

Hulp bij de Wmo-aanvraag krijgen

Indien je al een idee hebt welke zorg je nodig hebt, kun je rechtstreeks contact opnemen met een potentiële zorgaanbieder. Zij zijn deskundig op het gebied van de benodigde zorg en kunnen je bijstaan bij het indienen van je Wmo-aanvraag. Hun expertise helpt je om de aanvraag te verduidelijken en de juiste ondersteuning te krijgen die bij jouw situatie past.

Eigen bijdrage

De meeste Wmo-voorzieningen zijn maatwerk. In dat geval betaal je een vast bedrag van € 19,00 per maand. Dit bedrag wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Wil je weten welk tarief precies in jouw situatie van toepassing is, neem dan contact op met de gemeente.