Wmo zorg

Wmo zorg, wat staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning zorg, is een essentieel onderdeel van het Nederlandse zorgstelsel. Het vormt een belangrijke schakel in het streven naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen de mogelijkheid heeft om zo zelfstandig mogelijk te leven en actief deel te nemen aan de maatschappij.

De Wmo zorg is in het leven geroepen om mensen te ondersteunen die door fysieke, psychische of sociale beperkingen problemen ondervinden bij hun zelfredzaamheid en participatie. Het kan gaan om ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, maar ook om mensen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben door bijvoorbeeld een ziekte, ongeval of een mantelzorger die overbelast is geraakt.

De Wmo zorg is de verantwoordelijkheid van de gemeenten in Nederland. Elke gemeente heeft een zorgloket waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Dit kan variëren van behoefte aan thuiszorg en begeleiding tot aanpassingen in de woning, hulpmiddelen of vervoersvoorzieningen.

Een van de belangrijkste uitgangspunten van de Wmo zorg is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Hierdoor kunnen zij actief blijven deelnemen aan de maatschappij en worden opname in een instelling of ziekenhuis zoveel mogelijk voorkomen.

Alle Wmo-loketten in Nederland

Elke gemeente heeft zijn eigen Wmo-zorgloket. De medewerkers van het Wmo-loket bespreken de zorgvragen met je en geven je advies over de mogelijkheden. Bij het Wmo-zorgloket van jouw gemeente kun je terecht voor je hulpvraag vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp.

 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden
 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden

Ondersteuningsmogelijkheden binnen de Wmo

Binnen de Wmo zorg is er een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar, die altijd worden afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt. Zo kan er thuiszorg worden geboden, zoals persoonlijke verzorging en verpleging, om mensen te ondersteunen bij hun dagelijkse activiteiten. Daarnaast kan er ook hulp bij het huishouden worden ingezet, waarbij ondersteuning wordt geboden bij het schoonmaken, boodschappen doen, en andere huishoudelijke taken.

Ook begeleiding vormt een belangrijk onderdeel van de Wmo zorg. Dit kan individuele begeleiding zijn, waarbij mensen ondersteund worden bij het structureren van hun dag, het aanleren van vaardigheden, of het omgaan met sociale situaties. Daarnaast kan er groepsbegeleiding worden aangeboden, waarbij mensen in een groep activiteiten ondernemen en sociaal contact hebben.

Naast thuiszorg en begeleiding, voorziet de Wmo zorg ook in verschillende voorzieningen die het dagelijks leven gemakkelijker maken. Hierbij valt te denken aan hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, of aanpassingen aan de woning, zoals beugels en trapliften. Ook vervoersvoorzieningen, zoals de Regiotaxi, kunnen onderdeel zijn van de ondersteuning binnen de Wmo zorg.

De toegang tot de Wmo zorg verloopt via het zorgloket van de gemeente. Na een melding of aanvraag volgt er een gesprek met een Wmo-consulent, waarin de persoonlijke situatie en behoeften van de cliënt in kaart worden gebracht. Samen wordt er gekeken naar de mogelijke oplossingen en wordt er gezocht naar maatwerk.

Het streven van de Wmo zorg is om mensen te ondersteunen bij het behouden van hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Door middel van passende en persoonlijke ondersteuning helpt de Wmo zorg mensen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en actief deel te nemen aan de samenleving. Het bevordert sociale participatie en draagt bij aan het welzijn en de levenskwaliteit van degenen die het nodig hebben.