Huishoudelijke hulp

Heb je ondersteuning nodig in je thuissituatie? Huishoudelijke hulp omvat taken zoals schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

Als je deze taken lichamelijk of geestelijk niet (meer) zelfstandig kunt uitvoeren, is het mogelijk om huishoudelijke hulp aan te vragen bij het zorgloket van jouw gemeente. De gemeente zal beoordelen of je in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van Wmo-ondersteuning? Klik dan hieronder op ”zorgaanbieder zoeken” of neem contact op met het zorgloket van jouw gemeente.

Begeleidster helpt bij het plannen van het huishouden en waar nodig huishoudelijke hulp.

Regievoering


Het aanvragen van huishoudelijke hulp is niet alleen beperkt tot lichamelijke redenen. Als je mentaal niet in staat bent om je huis schoon en georganiseerd te houden, kan dat een grote impact hebben op je persoonlijk welzijn.

Het organiseren en managen van een huishouden wordt ook wel regievoering genoemd. Als je bijvoorbeeld moeite hebt met het plannen en uitvoeren van huishoudelijke taken, kan ondersteuning helpen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals autisme, trauma, depressie en/of een burn-out.

Een professionele ondersteuner kan helpen bij het organiseren van de dagelijkse taken in huis. Het vergroten van de regie over je huishouden zorgt voor meer structuur en maakt je zelfredzamer.

Hulp bij fysieke beperkingen

Huishoudelijke hulp biedt een passende oplossing voor mensen met fysieke of mentale beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte. Ook ouderen maken vaak gebruik van thuiszorg, omdat ze door hun afnemende gezondheid niet meer in staat zijn om zelfstandig het huishouden te doen.

Als je al weet welke vorm van thuiszorg je nodig hebt om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven, kun je dit tijdens het gesprek aangeven wanneer je de indicatie voor huishoudelijke hulp aanvraagt via het zorgloket.

Vrouw in een rolstoel wordt geholpen door haar ondersteunder.

Voorliggende voorzieningen

Soms kan een familielid of een bekende een rol spelen in de benodigde ondersteuning. De gemeente verwacht dat alle volwassenen die in het huishouden wonen, hun steentje kunnen bijdragen.

Als de huishoudelijke hulp die je nodig hebt niet kan worden verkregen via je eigen sociale netwerk, zal de gemeente uiteindelijk de benodigde ondersteuning toewijzen.