Eigen bijdrage Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt een scala aan vergoedingen en ondersteuningsmogelijkheden voor mensen die extra hulp en zorg nodig hebben. Om gebruik te maken van deze voorzieningen is vaak een Wmo-indicatie nodig.

Met een Wmo-indicatie kunnen mensen aanspraak maken op verschillende vergoedingen, waaronder het Persoonsgebonden Budget (PGB). Met een PGB kunnen mensen zelf de zorg en ondersteuning inkopen die zij nodig hebben. Dit biedt meer vrijheid en keuzevrijheid in het regelen van de benodigde hulp. Het PGB wordt verstrekt door de gemeente en de aanvraag verloopt via de gemeente.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) speelt een belangrijke rol bij het innen van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage op basis van het inkomen, vermogen, leeftijd en de gezinssamenstelling van de betrokkene. Deze eigen bijdrage is een financiële bijdrage die mensen met een Wmo-indicatie moeten betalen voor de ontvangen voorzieningen. Het CAK stuurt maandelijks een factuur voor de eigen bijdrage.

Het aanvragen van een Wmo-indicatie kan via de gemeente. Hiervoor kan men contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente waarin men woont. Een medewerker van de gemeente zal dan een gesprek, ook wel een keukentafelgesprek genoemd, inplannen om de hulpvraag en behoeften van de persoon in kaart te brengen. Op basis van dit gesprek wordt bepaald of iemand recht heeft op een Wmo-indicatie en voor welke voorzieningen.

Alle Wmo-loketten in Nederland

Elke gemeente heeft zijn eigen Wmo-zorgloket. De medewerkers van het Wmo-loket bespreken de zorgvragen met je en geven je advies over de mogelijkheden. Bij het Wmo-zorgloket van jouw gemeente kun je terecht voor je hulpvraag vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp.

 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden
 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden

Wat kan er allemaal vergoed worden vanuit de Wmo?

De Wmo-indicatie kan leiden tot diverse vergoedingen, zoals hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en meer. Deze voorzieningen kunnen op verschillende manieren worden ingezet, waaronder via zorgaanbieders of via het PGB.

Het Persoonsgebonden Budget biedt de mogelijkheid om de regie over de eigen zorg en ondersteuning in handen te houden. Met een PGB kunnen mensen zelf zorgverleners kiezen en afspraken maken over de zorg die zij ontvangen. Hierbij is het wel van belang dat de zorg en ondersteuning passend zijn bij de hulpvraag en dat de kosten binnen het toegekende budget blijven.

Het is belangrijk om te weten dat de eigen bijdrage via het CAK kan verschillen per gemeente en per type voorziening. Ook kan het beleid rondom Wmo-vergoedingen per gemeente verschillen. Daarom is het verstandig om bij de gemeente waarin men woont, specifieke informatie op te vragen over de eigen bijdrage en de vergoedingen die beschikbaar zijn.

Kortom, de Wmo biedt verschillende vergoedingen en ondersteuningsmogelijkheden voor mensen die extra hulp en zorg nodig hebben. De Wmo-indicatie, het PGB en de eigen bijdrage via het CAK zijn belangrijke aspecten in het toegang krijgen tot passende voorzieningen. Het is raadzaam om bij het aanvragen van een Wmo-indicatie en het gebruik van vergoedingen goed geïnformeerd te zijn en waar nodig advies in te winnen bij de gemeente of andere instanties.