Voor wie is Wmo bedoeld?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor iedereen die, ondanks hulp van familie, buren of vrienden, niet volledig zelfstandig kan functioneren.

In zulke gevallen verplicht de Wmo de gemeente om ondersteuning te bieden, waardoor je in staat bent om zelfstandig te blijven wonen en actief deel te nemen aan de maatschappij.

Het aanvragen van ondersteuning via de Wmo is toegankelijk voor iedereen. Neem eenvoudig contact op met het zorgloket van jouw gemeente of schakel een zorgaanbieder in om je aanvraag te regelen. Bij de Wmo staat jouw welzijn centraal en kun je rekenen op de juiste ondersteuning om jouw zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij te behouden.

Voorliggende voorzieningen

Binnen de Wmo wordt de term “voorliggende voorziening” gebruikt om te verwijzen naar een bestaande voorziening of regeling die als eerste moet worden benut, alvorens specifieke ondersteuning of voorzieningen vanuit de overheid, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet, worden ingezet.

Dit betekent dat wanneer er passende ondersteuning beschikbaar is via een voorliggende voorziening, deze optie eerst moet worden onderzocht en benut voordat er een beroep wordt gedaan op andere overheidsvoorzieningen. Op deze manier zorgen we ervoor dat bestaande mogelijkheden maximaal worden benut en de juiste zorg op maat wordt geboden.

Maatwerk voorzieningen

Binnen de Wmo spreken we van maatwerkvoorzieningen, dit zijn op maat gemaakte voorzieningen die per persoon worden geleverd. Je dient deze voorzieningen persoonlijk aan te vragen bij het Wmo-loket van jouw gemeente. Denk hierbij aan woningaanpassingen of ondersteuning bij wonen en vervoer.

Wanneer een zorgaanbieder een contract heeft met de gemeente, kun je ervan uitgaan dat zij hoogwaardige zorg leveren, omdat ze aan strikte eisen moeten voldoen.

Als de gemeente de zorg rechtstreeks betaalt, wordt dit ‘zorg in natura’ genoemd, en deze zorgaanbieder wordt ook wel een ZIN-aanbieder genoemd. Zo kun je met vertrouwen rekenen op kwalitatieve ondersteuning en voorzieningen die passen bij jouw individuele behoeften.

Wie voert de Wmo uit?

Sinds 2015 zijn veel zorgtaken overgeheveld van de landelijke overheid naar de gemeenten. Dit betreft voornamelijk de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voorheen waren deze taken voornamelijk een verantwoordelijkheid van de landelijke overheid, maar nu dragen de gemeenten een groter deel van deze verantwoordelijkheid. Deze verschuiving heeft als voordeel dat gemeenten beter kunnen inspelen op de specifieke hulpvragen en behoeften van hun inwoners.

Elke gemeente heeft de vrijheid om de Wmo naar eigen inzicht uit te voeren, waardoor de praktische uitvoering tussen gemeenten enigszins kan variëren. Toch moeten alle gemeenten zich houden aan de regels en richtlijnen die door de Rijksoverheid zijn vastgesteld om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de Wmo-hulp overal gewaarborgd blijft.

Eigen bijdrage

De meeste Wmo-voorzieningen zijn maatwerk. In dat geval betaal je een vast bedrag van €19,00 per maand. Dit bedrag wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Wil je weten welk tarief er precies in jouw situatie van toepassing is? Neem contact op met jouw gemeente voor meer informatie.

Rekenmachine