Een Wmo-consulent maakt aantekening tijdens het eerste gesprek met een nieuwe cliënt.

Wat is een Wmo-consulent?

Een Wmo-consulent is in dienst van de gemeente en richt zich voornamelijk op het afhandelen van zorgvragen. Deze zorgvragen komen binnen via het zorgloket van de gemeente. Een Wmo-consulent is gespecialiseerd in de Wmo en zal samen met de zorgvrager onderzoeken welke ondersteuning noodzakelijk is.

Daarnaast kan een Wmo-consulent een Wmo-indicatie afgeven voor de zorg die nodig is. De consulent zal je gedurende de aanvraag bijstaan en je adviseren over de mogelijkheden en indien nodig in contact brengen met zorgaanbieders die ondersteuning kunnen bieden.