Wmo trainingen

WMO-trainingen bieden waardevolle kennis en vaardigheden aan professionals die betrokken zijn bij de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze trainingen zijn ontworpen om professionals in het sociaal domein te ondersteunen bij het effectief uitvoeren van hun taken en het bieden van de best mogelijke zorg en ondersteuning aan individuen en gemeenschappen.

Enkele veelvoorkomende WMO-trainingen zijn:

 1. WMO-basisopleiding: Een introductietraining die de belangrijkste principes en doelstellingen van de WMO behandelt, evenals de rollen en verantwoordelijkheden van professionals binnen het sociaal domein.
 2. WMO-indicatiestelling: Een training gericht op het beoordelen van de ondersteuningsbehoefte van individuen en het maken van weloverwogen beslissingen bij het toewijzen van passende WMO-voorzieningen.
 3. Communicatie en gespreksvaardigheden: Deze training richt zich op het ontwikkelen van effectieve communicatievaardigheden om empathisch en ondersteunend te communiceren met cliënten en hun families.
 4. Omgaan met weerstand en conflictsituaties: Een training die professionals leert hoe ze om kunnen gaan met weerstand en conflictsituaties die zich kunnen voordoen bij het leveren van WMO-diensten.
 5. Cultuursensitieve zorg: Deze training bevordert het begrip van culturele diversiteit en helpt professionals om cultuursensitieve zorg te bieden die aansluit bij de behoeften van diverse gemeenschappen.
 6. Wet- en regelgeving: Een training die inzicht geeft in de relevante wet- en regelgeving binnen het sociaal domein, inclusief de WMO en andere relevante wetten.
 7. Eigen regie en zelfredzaamheid: Deze training benadrukt het belang van het stimuleren van eigen regie en zelfredzaamheid bij cliënten en hoe professionals hen hierbij kunnen ondersteunen.

WMO-trainingen zijn waardevol voor zowel nieuwkomers in het sociaal domein als ervaren professionals die hun kennis willen verbreden en hun vaardigheden willen aanscherpen. Door het volgen van deze trainingen kunnen professionals hun effectiviteit vergroten, betere resultaten behalen en een positieve impact hebben op het welzijn van individuen en de samenleving als geheel.

Alle Wmo-loketten in Nederland

Elke gemeente heeft zijn eigen Wmo-zorgloket. De medewerkers van het Wmo-loket bespreken de zorgvragen met je en geven je advies over de mogelijkheden. Bij het Wmo-zorgloket van jouw gemeente kun je terecht voor je hulpvraag vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp.

 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden
 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden