Wmo Workshops

Er zijn verschillende soorten WMO-workshops beschikbaar die professionals in het sociaal domein kunnen ondersteunen bij hun werk en hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten. Enkele voorbeelden van deze workshops zijn:

 1. Communicatieve vaardigheden: Deze workshop richt zich op het ontwikkelen van effectieve communicatievaardigheden, zoals luisteren, empathie tonen en het stellen van de juiste vragen. Dit helpt professionals om beter te communiceren met cliënten, hun behoeften beter te begrijpen en hen optimaal te ondersteunen.
 2. Indicatiestelling en besluitvorming: Deze workshop behandelt het proces van indicatiestelling en hoe professionals weloverwogen beslissingen kunnen nemen bij het toewijzen van passende WMO-voorzieningen aan individuen en gemeenschappen.
 3. Cultuursensitieve zorg: In deze workshop leren professionals om rekening te houden met de culturele achtergrond van cliënten en hoe ze cultuursensitieve zorg kunnen bieden die aansluit bij hun behoeften en waarden.
 4. Zelfredzaamheid en eigen regie: Deze workshop benadrukt het belang van het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen regie bij cliënten en hoe professionals hen hierbij kunnen ondersteunen.
 5. Omgaan met weerstand en conflictsituaties: Deze workshop leert professionals hoe ze effectief kunnen omgaan met weerstand en conflictsituaties die zich kunnen voordoen bij het leveren van WMO-diensten.
 6. Wet- en regelgeving: Deze workshop biedt inzicht in de relevante wet- en regelgeving binnen het sociaal domein, inclusief de WMO en andere relevante wetten.
 7. Innovatie en trends binnen het sociaal domein: Deze workshop richt zich op het op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, trends en best practices binnen het sociaal domein om de dienstverlening te verbeteren.

WMO-workshops zijn waardevolle leermogelijkheden die professionals in staat stellen hun kennis en vaardigheden te vergroten en hun werk effectiever te maken. Door deel te nemen aan deze workshops kunnen professionals hun competenties verbeteren en een positieve impact hebben op het welzijn van individuen en gemeenschappen die zij ondersteunen.

Alle Wmo-loketten in Nederland

Elke gemeente heeft zijn eigen Wmo-zorgloket. De medewerkers van het Wmo-loket bespreken de zorgvragen met je en geven je advies over de mogelijkheden. Bij het Wmo-zorgloket van jouw gemeente kun je terecht voor je hulpvraag vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp.

 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden
 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden

Cursus Wmo

Een cursus voor de WMO biedt een waardevolle kans voor professionals in het sociaal domein om hun kennis en vaardigheden te vergroten en zo effectiever te kunnen werken binnen het brede spectrum van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo’n cursus is meestal zorgvuldig opgebouwd en ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de deelnemers.

De cursus begint doorgaans met een introductie tot de WMO en de belangrijkste principes en doelstellingen ervan. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verschillende doelgroepen en voorzieningen die onder de WMO vallen. Vervolgens wordt dieper ingegaan op specifieke thema’s, zoals indicatiestelling, beleidsvorming, en de rol van de professional in het sociaal domein.

Tijdens de cursus worden interactieve leermethoden gebruikt, zoals casestudy’s, groepsdiscussies en praktijkoefeningen. Dit biedt deelnemers de gelegenheid om hun kennis toe te passen en praktische situaties te oefenen die ze in hun dagelijkse werk kunnen tegenkomen.

De cursus wordt meestal gegeven door ervaren docenten met expertise in het sociaal domein en de WMO. Zij delen hun kennis, inzichten en best practices om de deelnemers te ondersteunen bij hun professionele groei.

Na het voltooien van de cursus kunnen deelnemers verwachten dat ze een beter begrip hebben van de WMO en haar toepassingen. Ze zullen nieuwe vaardigheden hebben ontwikkeld die hen in staat stellen om cliënten beter te ondersteunen en beleid effectiever te implementeren. Bovendien biedt de cursus ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het opbouwen van een waardevol netwerk met andere professionals in het veld.

Kortom, een cursus voor de WMO is een waardevolle investering voor professionals in het sociaal domein, die hen helpt hun expertise te vergroten, hun werk te verbeteren en uiteindelijk bij te dragen aan een inclusieve en ondersteunende samenleving.