Maatwerk-voorzieningen

Een maatwerkvoorziening via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is een persoonlijke en op maat gemaakte vorm van hulp en ondersteuning die wordt geboden aan mensen met een beperking, chronische ziekte, of andere belemmeringen die hen hinderen in hun zelfstandigheid en deelname aan de samenleving.

De maatwerkvoorziening wordt specifiek afgestemd op de individuele behoeften en situatie van de persoon, waardoor het op verschillende manieren kan worden ingezet.

Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen kunnen zijn: