Sociaal domein vacatures

Het sociaal domein biedt een breed scala aan vacatures voor professionals die zich willen inzetten voor het welzijn en de zorg van de samenleving. Deze vacatures omvatten diverse werkrichtingen en bieden waardevolle kansen om een positieve impact te hebben op het leven van mensen in kwetsbare situaties.

Een van de belangrijkste werkrichtingen binnen het sociaal domein is het werken in de jeugdzorg. Hierbij kun je denken aan functies zoals jeugdhulpverlener, gezinscoach of jeugdbeschermer. Als professional in de jeugdzorg bied je ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met problemen op sociaal, emotioneel of gedragsgebied. Je werkt samen met verschillende instanties en hulpverleners om passende zorg en begeleiding te bieden.

Alle Wmo-loketten in Nederland

Elke gemeente heeft zijn eigen Wmo-zorgloket. De medewerkers van het Wmo-loket bespreken de zorgvragen met je en geven je advies over de mogelijkheden. Bij het Wmo-zorgloket van jouw gemeente kun je terecht voor je hulpvraag vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp.

 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden
 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden

Kies een werkrichting die bij je past

Een andere werkrichting is de ouderenzorg, waarin je kunt werken als ouderenadviseur, maatschappelijk werker of Wmo-consulent. In de ouderenzorg help je ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en ondersteun je hen bij diverse levensvragen en sociale problematiek. Je zorgt voor een passend zorgaanbod en bevordert de zelfredzaamheid en participatie van ouderen in de samenleving.

Daarnaast zijn er vacatures in de gehandicaptenzorg, waarin je als begeleider, persoonlijk begeleider of cli├źntondersteuner aan de slag kunt. In de gehandicaptenzorg bied je zorg en begeleiding aan mensen met een beperking, om hen te helpen hun mogelijkheden optimaal te benutten en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Ook zijn er functies binnen het sociaal domein gericht op werk en inkomen, zoals jobcoach, arbeidsconsulent of re-integratiecoach. In deze rol help je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden van passend werk. Je biedt begeleiding en coaching tijdens het sollicitatieproces en ondersteunt bij arbeidsgerelateerde vraagstukken.

Daarnaast zijn er nog vele andere werkrichtingen binnen het sociaal domein, zoals huiselijk geweld en kindermishandeling, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, schuldhulpverlening, en meer.

Het werken binnen het sociaal domein is uitdagend en veeleisend, maar tegelijkertijd ontzettend waardevol en inspirerend. Het biedt de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen die het nodig hebben. Als professional in het sociaal domein werk je samen met andere betrokkenen aan duurzame oplossingen en draag je bij aan een inclusieve en ondersteunende samenleving. Het is een vakgebied dat volop kansen biedt voor persoonlijke en professionele groei, waarbij je dagelijks de voldoening ervaart van het bijdragen aan het welzijn en geluk van anderen.