Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang biedt opvang en begeleiding aan mensen en gezinnen die dak- of thuisloos zijn, vaak als gevolg van diverse problematieken die samenkomen.

Deze vorm van ondersteuning biedt meer stabiliteit en rust in zo’n situatie, waardoor de betrokken persoon kan werken aan zijn of haar herstel. Dit herstelproces vindt doorgaans plaats in een veilige omgeving onder begeleiding.

Er zijn drie onderscheidende soorten maatschappelijke opvang:

  1. Eerste opvang (voorliggende voorziening)
  2. Tijdelijke opvang en crisisopvang (maatwerkvoorziening)
  3. Crisisopvang (maatwerkvoorziening)

Een algemene voorziening betekent dat je zonder een indicatie vanuit de gemeente snel ergens terecht kunt wanneer er aan maatschappelijke opvang behoefte is.

Als tijdelijke opvang of crisisopvang nodig is, dan valt dit onder maatwerkvoorzieningen. Voor een maatwerkvoorziening moet je gemeente een indicatie afgeven voordat je hier gebruik van kunt maken.

Deze hulpverleners overleggen met elkaar over wat het beste is voor de cliënt.

Eerste opvang

Indien je dak- of thuisloos bent, kun je gedurende drie maanden terecht bij de eerste opvang. Deze opvang biedt zowel overdag als ‘s nachts ondersteuning en een plek om tot rust te komen en te werken aan je herstel.

Tegelijkertijd wordt er gekeken naar een passend vervolgtraject dat jou op de lange termijn kan helpen je situatie te verbeteren. Deze vorm van opvang valt onder de algemene voorzieningen, waardoor je er zonder indicatie gebruik van kunt maken en snel toegang krijgt tot maatschappelijke opvang.

Tijdelijke opvang

Een tijdelijke opvang betreft een 24-uursopvang met een maximale duur van drie maanden. Binnen deze opvangvoorziening ga je actief aan de slag om je leefsituatie te verbeteren.

De vorm van begeleiding wordt specifiek afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Tijdelijke opvang valt onder de maatwerkvoorzieningen, wat inhoudt dat je hiervoor een indicatie van de gemeente nodig hebt.

Hier wordt overlegd over tijdelijke opvang.
Deze mevrouw merkt dat ze vastloopt op haar werk en dringend hulp nodig heeft. Gelukkig kan de crisishulp hier 27/7 bij helpen.

Crisisopvang

Crisisopvang biedt 24-uursopvang voor individuen of gezinnen die te maken hebben met problemen op verschillende gebieden in hun leven. Het traject voor crisisopvang heeft een maximale duur van drie maanden, waarin de focus ligt op het stabiliseren van de basis van je leefsituatie.

Dit omvat het vinden van een woning, een baan, het beheren van je financiën of het ontvangen van noodzakelijke gezondheidszorg. Om gebruik te kunnen maken van crisisopvang is een indicatie vereist, die wordt bepaald door de gemeente na het indienen van je aanvraag.