Vervoer

Wanneer je vanwege een beperking niet meer in staat bent om met het openbaar vervoer te reizen, biedt het zorgloket van jouw gemeente verschillende vervoersvoorzieningen waarvoor je een aanvraag kunt indienen.

Enkele voorbeelden van vervoersvoorzieningen zijn onder andere: vervoersvergoeding, het beschikbaar stellen van een bruikleenauto, het verstrekken van een rolstoel, een scootmobiel, of een autoaanpassing, toegang tot de regiotaxi of rolstoeltaxi, een parkeerkaart voor mindervaliden, parkeerfaciliteiten en vergoedingen voor verzekeringen.

Deze man geniet van zijn nieuwe scootmobiel, hij kan weer lekker naar buiten.

Een scootmobiel of driewielfiets

Voor mensen die moeite hebben om zich te verplaatsen vanwege ziekte of een beperking, zijn er verschillende hulpmiddelen beschikbaar. In samenwerking met de gemeente wordt gekeken welke oplossing het beste past bij de persoonlijke omstandigheden. Vervoersvoorzieningen, zoals een scootmobiel of een driewielfiets, bieden de mogelijkheid om zelfstandig op pad te gaan.

Het gebruik van een scootmobiel vereist dat de persoon mentaal in staat is om aan het verkeer deel te nemen. Met een scootmobiel kan men rijden op het voetpad, fietspad en de rijbaan, afhankelijk van de voorkeur van de bestuurder. De maximale snelheid op het voetpad is 6 kilometer per uur.

Vervoer op maat

Als je beperkte mobiliteit hebt en niet met het reguliere openbaar vervoer kunt reizen, kom je mogelijk in aanmerking voor vervoer op maat, zoals Valys. Valys biedt speciaal vervoer voor mensen met een chronische ziekte of beperking die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer.

In gebieden waar het reguliere openbaar vervoer niet beschikbaar is, kun je gebruik maken van de regiotaxi. De regiotaxi staat open voor iedereen en moet doorgaans vooraf worden gereserveerd, meestal minstens een uur van tevoren. Hoewel de regiotaxi duurder is dan het reguliere openbaar vervoer, is het een voordeliger alternatief ten opzichte van een gewone taxi, omdat je per rit betaalt.

Met behulp van de regiotaxi reist u comfortabel en gemakkelijk. Vervoervoorzieningen als deze vallen ook onder de Wmo.

Rolstoelen

Wanneer je voor een periode van langer dan drie maanden een rolstoel nodig hebt, kun je deze ook aanvragen via het zorgloket van jouw gemeente, ondersteund door de Wmo. Als je een specifieke en aangepaste rolstoel op maat nodig hebt, kan het nuttig zijn om extra aandacht te besteden aan je aanvraag. Een persoonlijk plan schrijven is bijvoorbeeld een goede aanpak.

In een persoonlijk plan leg je uit waarom je ondersteuning nodig hebt om zelfredzaam te blijven en actief te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ook kun je aangeven wat je zelf kunt doen om deze ondersteuning te organiseren. Een persoonlijk plan kan het proces van je Wmo-aanvraag aanzienlijk versoepelen.