Wat is Wmo?

De Wmo, afkorting voor Wet maatschappelijke ondersteuning, is een Nederlandse wet die in 2015 is ingevoerd om hulp en ondersteuning te bieden aan alle burgers vanuit de gemeenten. Het hoofddoel van de Wmo is om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven leven.

Deze wet is van toepassing op iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning, ongeacht de situatie. Het doel is om maatwerk te bieden, zodat hulpvragen op lokaal niveau kunnen worden aangepakt en er passende ondersteuning wordt geboden aan individuele behoeften.

De Wmo bevordert zo een inclusieve samenleving waarin iedereen naar vermogen kan participeren en zich gesteund voelt door de gemeenschap.

Voor wie is de Wmo?

De uitvoering van de Wmo ligt in handen van de gemeente, waardoor zij de verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen inwoners. Deze aanpak stelt de gemeente in staat om nauwkeuriger in te spelen op de zorgvragen en behoeften van hun inwoners.

De Wmo is er om ondersteuning te bieden aan iedereen die het nodig heeft. Als je bijvoorbeeld niet meer zelfstandig kunt functioneren, kun je in de thuissituatie hulp of begeleiding aanvragen. Deze wet is een belangrijke steun voor mensen die extra ondersteuning behoeven om hun zelfredzaamheid te behouden.

Zorg in natura of PGB?

In Nederland zijn er meer dan 10.000 zorgaanbieders met verschillende specialismen, waarvan sommige ZIN-gecertificeerd zijn. Wanneer een aanbieder ZIN-gecertificeerd is, betekent dit dat ze zorg in natura leveren en een contract hebben met de 14 Twentse gemeenten. In dat geval verzorgt de gemeente de administratie en betaling rechtstreeks met de zorgaanbieder.

Als een zorgaanbieder geen contract heeft met de gemeente, valt dit automatisch onder het persoonsgebonden budget (PGB). In dat geval ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van je administratie met de zorgaanbieder.

Deze vrouw zit achter haar laptop en is bezig met een wmo-aanvraag.
De hulpverlener op deze foto helpt haar toekomstige cliënt met het aanvragen van een Wmo-indicatie.

Wmo-indicatie aanvragen

Wil je graag zelfstandig thuis blijven wonen, maar heb je daarbij ondersteuning nodig? Twijfel dan niet en neem contact op met jouw gemeente. Zij zullen een grondig onderzoek uitvoeren naar jouw persoonlijke situatie en je verder helpen.

Het Wmo-zorgloket of het sociale wijkteam van jouw gemeente staat klaar om je te voorzien van alle benodigde informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en om je te begeleiden bij het aanvragen van de passende voorzieningen die bij jouw behoeften passen. Wacht niet langer en ontdek hoe zij jou kunnen ondersteunen voor een comfortabel leven thuis.

Eigen bijdrage

De meest Wmo voorzieningen zijn maatwerk. In dat geval betaal je een vast bedrag van € 19,00 per maand. Dit bedrag wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Wil je weten welk tarief er voor jou van toepassing is? Neem dan contact op met de gemeente.