Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een belangrijke wet in Nederland die ervoor zorgt dat mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische problemen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan de samenleving.

De Wmo is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van burgers, en het ondersteunen van mensen die hulp nodig hebben bij het huishouden, vervoer, begeleiding, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning.

Alle Wmo-loketten in Nederland

Elke gemeente heeft zijn eigen Wmo-zorgloket. De medewerkers van het Wmo-loket bespreken de zorgvragen met je en geven je advies over de mogelijkheden. Bij het Wmo-zorgloket van jouw gemeente kun je terecht voor je hulpvraag vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp.

 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden
 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden

Wat regelt de Wmo?

De Wmo regelt verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning, waaronder:

 1. Huishoudelijke hulp: Mensen die door een beperking of ziekte niet in staat zijn om hun huishouden zelf te doen, kunnen hulp krijgen bij het schoonmaken, boodschappen doen en andere huishoudelijke taken.
 2. Begeleiding: Mensen die moeite hebben met zelfstandig functioneren in het dagelijks leven kunnen begeleiding krijgen om hun vaardigheden te vergroten en zelfstandigheid te bevorderen.
 3. Vervoer: Voor mensen die door een beperking niet zelfstandig kunnen reizen, zijn er vervoersvoorzieningen beschikbaar, zoals de regiotaxi of een aangepaste auto.
 4. Woonvoorzieningen: Als mensen door een beperking hun woning niet goed kunnen gebruiken, kunnen zij in aanmerking komen voor aanpassingen aan hun woning, zoals een traplift, drempelhulp of een aangepaste badkamer.
 5. Dagbesteding: Voor mensen met een beperking of psychische problemen zijn er dagbestedingsmogelijkheden beschikbaar, waar zij activiteiten kunnen ondernemen en andere mensen kunnen ontmoeten.
 6. Mantelzorgondersteuning: De Wmo ondersteunt ook mantelzorgers, bijvoorbeeld door respijtzorg aan te bieden, zodat zij tijdelijk ontlast worden van hun zorgtaken.

Hoe werkt de Wmo?

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Iedere gemeente heeft een Wmo-loket of sociaal wijkteam waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Het Wmo-loket bekijkt samen met de burger wat de mogelijkheden zijn om zelfstandig te blijven wonen en te participeren in de samenleving. Er wordt gekeken naar de eigen kracht van de persoon en wat het sociale netwerk kan bijdragen.

Als blijkt dat er ondersteuning nodig is, wordt er een maatwerkvoorziening geboden. Dit kan bijvoorbeeld een indicatie zijn voor huishoudelijke hulp of een aanpassing aan de woning. Ook kan er een persoonsgebonden budget (PGB) worden verstrekt, waarmee mensen zelf hun zorg en ondersteuning kunnen inkopen.

Plichten van de burger

De Wmo legt ook plichten op aan de burger. Het uitgangspunt is dat mensen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven en dat van hun directe omgeving. Dit betekent dat mensen eerst moeten kijken wat ze zelf kunnen doen en of ze hulp kunnen krijgen van familie, vrienden of buren voordat ze een beroep doen op de gemeente.

Belang van samenwerking

De uitvoering van de Wmo vraagt om samenwerking tussen verschillende partijen, zoals de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en vrijwilligersorganisaties. Samenwerking is essentieel om de juiste ondersteuning te bieden en overlap of versnippering van zorg te voorkomen.

Belangrijke ontwikkelingen

De Wmo is een wet die voortdurend in ontwikkeling is. Maatschappelijke veranderingen, vergrijzing en nieuwe inzichten in zorg en welzijn hebben invloed op de uitvoering van de wet.