Voorliggende voorzieningen

Een voorliggende voorziening is een term die wordt gebruikt in het sociale domein en verwijst naar een al bestaande voorziening of regeling die eerst moet worden benut voordat specifieke overheidssteun of voorzieningen kunnen worden aangevraagd, zoals die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet vallen.

Welke voorliggende voorzieningen zijn er in Nederland?

In elke gemeente in Nederland zijn er voorzieningen beschikbaar waar inwoners zonder indicatie gebruik van kunnen maken. Wil je de mogelijkheden binnen jouw eigen gemeente ontdekken? Neem dan contact op met het zorgloket van jouw gemeente.