Budgetbeheer

Budgetbeheer kan je helpen om weer grip te krijgen op je financiën. Budgetbeheer betekent dat je het beheer van je dagelijkse budget laat doen door een instantie. Een budgetbeheerder draagt zorg voor het betalen van al je rekeningen. Ook kan een budgetbeheerder waar nodig regelingen treffen met schuldeisers.

Je ontvangt zelf weekgeld wanneer alle vaste kosten betaald zijn. Het weekgeld is bedoeld voor boodschappen, kosten voor vervoer en andere levenskosten. Weekgeld wordt ook wel leefgeld genoemd. Wanneer je helemaal niet meer in staat bent om met geld om te gaan, kan er ook gekozen worden voor bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd.