Crisisplaatsing biedt voor dit kind een uitkomst om zo haar ruziënde ouders te ontvluchten.

Crisisplaatsing

Het kan gebeuren dat er een acute situatie ontstaat binnen een gezin. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een hoogoplopend conflict ontstaat en de gemoederen hoog oplopen en er dringend hulp nodig is omdat een kind in gevaar is of kan komen. Er komt dan direct een hulpverlener in het gezin om de situatie te beoordelen en om te kijken wat er nodig is en of een crisisplaatsing aan de orde is of dat er misschien andere oplossingen voorhanden zijn.

De crisisplaatsing kan maximaal 4 weken duren. Daarna wordt de situatie opnieuw beoordeeld door een hulpverlener. Het kan zijn dat één van de ouders tijdelijk ergens anders gaat wonen. Kan dit niet, dan kan de hulpverlener beslissen om een crisisplaatsing in gang te zetten.

Waar naar wordt gekeken:

  • Loopt het kind of andere gezinsleden gevaar?
  • Kunnen de ouders ervoor zorgen dat andere gezinsleden veilig zijn?
  • Kunnen familieleden of andere mensen buiten het gezin ondersteunen bij het oplossen van het probleem.
  • Kan er direct gestart worden met hulpverlening of een andere vorm van zorg.