Dit meisje maakt gebruik van jeugdvervoer.

Jeugdvervoer

Jeugdvervoer is bedoeld voor het reizen naar een behandeling van je kind. Dit kan een kilometervergoeding zijn, een onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer of taxivervoer. Welke vorm van vergoeding het meest passend is, wordt gezamenlijk met de gemeente bepaald.

Je kunt voor onderstaand jeugdvervoer aanvragen:

  • Vervoer naar dagbesteding
  • Vervoer van en naar logeeradressen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang
  • Vervoer voor Jeugd GGZ