Dit kind geniet van de pleegzorg die ze krijgt.

Pleegzorg

Pleegzorg houdt in dat een kind voor korte of langere termijn bij een ander gezin verblijft. Dit gebeurt omdat eigen ouders misschien (tijdelijk) niet meer voor hun eigen kind kunnen zorgen. Een kind wordt over het algemeen voor 7 dagen per week bij een pleeggezin geplaatst. Wel kan dit per situatie verschillen.

Wanneer er opvoedproblemen of opgroeiproblemen zijn, dan wordt er eerst gekeken hoe dit binnen het eigen netwerk kan worden opgelost. Als hiervoor geen mogelijkheid is, kan er gezamenlijk worden gezocht naar een pleeggezin.