Crisisplaatsing

In geval van een acute situatie binnen een gezin, kan er gekozen worden voor een crisisplaatsing. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een hoogoplopend conflict waar dringend hulp voor nodig is. Een hulpverlener wordt onmiddellijk ingeschakeld om de situatie te beoordelen en passende maatregelen te treffen.

De hulpverlener zal samen met het gezin kijken naar mogelijke oplossingen. Soms kan het nodig zijn dat één van de ouders tijdelijk elders verblijft. Als dit geen haalbare optie is, wordt er een crisisplaatsing overwogen.

Een crisisplaatsing kan maximaal 4 weken duren. Na deze periode zal de hulpverlener de thuissituatie opnieuw beoordelen en de nodige vervolgstappen bespreken. Het uiteindelijke doel is om de gezinssituatie te stabiliseren en passende ondersteuning te bieden zodat het gezin weer op eigen kracht verder kan.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Waar wordt naar gekeken?

  • Loopt het kind of andere gezinsleden gevaar?
  • Kunnen de ouders ervoor zorgen dat andere gezinsleden veilig zijn?
  • Kunnen familieleden of andere mensen buiten het gezin ondersteunen bij het oplossen van het probleem
  • Kan er direct gestart worden met hulpverlening of een andere vorm van zorg

(!) Wil je graag meer advies over een crisisplaatsing vanwege een dreigende situatie? Neem dan direct contact op met het zorgloket van jouw gemeente, Veilig Thuis Twente of schakel tijdig een zorgaanbieder in.