Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf via de jeugdwet is beschikbaar voor mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische problemen die tijdelijke opvang en ondersteuning nodig hebben. Het kan worden ingezet als respijtzorg om de gebruikelijke mantelzorger tijdelijk te ontlasten, of als een overbruggingsperiode bij een verandering van zorgsituatie.

Hierdoor krijgen zowel de zorgontvanger als de mantelzorger de nodige rust en ondersteuning, wat bijdraagt aan het welzijn van beide partijen.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Enkele situaties waarin kortdurend verblijf kan worden aangevraagd, zijn:

  1. Ter ontlasting van de mantelzorger: Als de gebruikelijke mantelzorger (bijvoorbeeld een familielid of vriend) overbelast raakt of behoefte heeft aan rust of tijd voor zichzelf, kan kortdurend verblijf worden aangevraagd om de zorg tijdelijk over te nemen.
  2. Ter overbrugging bij een verandering van zorgsituatie: Bijvoorbeeld wanneer iemand tijdelijk geen thuiszorg ontvangt of wanneer er een wachttijd is voor opname in een zorginstelling, kan kortdurend verblijf worden aangevraagd als tijdelijke oplossing.
  3. Bij crisisopvang: In noodsituaties waarbij iemand acuut geen veilige thuissituatie heeft, kan kortdurend verblijf via de Wmo worden aangevraagd als tijdelijke opvang en ondersteuning.

De specifieke regelingen en beleidsmaatregelen voor kortdurend verblijf kunnen variëren per gemeente, omdat gemeenten de mogelijkheid hebben om hun eigen invulling te geven aan de uitvoering ervan.

Daarom is het verstandig om contact op te nemen met het zorgloket in jouw gemeente om informatie te verkrijgen over de beschikbaarheid en criteria voor het aanvragen van kortdurend verblijf. Op deze manier kun je de juiste en meest actuele informatie ontvangen die van toepassing is op jouw specifieke situatie.