Wat is Wmo?

Wij leggen je hier graag uit wat de Wmo is en wat deze voor mensen met een hulpvraag kan betekenen.

Wmo staat voor Wet maatschappelijk ondersteuning. Deze wet is in het leven geroepen om mensen zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten wonen en waar nodig aanvullende ondersteuning te bieden.

Er wordt hier schriftelijk een Wmo-aanvraag gedaan.

Wmo aanvragen

Als je weet welke voorziening past bij de hulpvraag die je hebt, dan kun je zorg via de Wmo aanvragen. Het aanvragen van deze zorg kan best ingewikkeld zijn. Wij leggen je graag uit hoe je zorg kunt aanvragen en of je hier wel of niet voor in aanmerking kunt komen.

Wmo Consulent

Een Wmo-consulent is werkzaam bij de gemeente en houdt zich voornamelijk bezig met het afhandelen van zorgvragen.

Deze consulent heeft kennis van zaken en kan je adviseren over de vormen van ondersteuning die beschikbaar zijn. De consulent kan vervolgens een indicatie afgeven voor de ondersteuning die nodig is.

Bij de consulent kun je ook terecht met inhoudelijke vragen over de ondersteuning gedurende het Wmo-traject.

Een Wmo-consulent maakt aantekeningen tijdens een eerste gesprek met een nieuwe cliënt.

Wmo-loketten per Provincie

Alle Wmo-loketten van Nederland

Bij de Wmo-loketten van deze gemeentes kun je terecht voor je hulpvraag vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo).