Wmo & Jeugdhulp

De Wet maatschappelijke ondersteuning, oftewel Wmo, heeft als doel mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en indien nodig extra ondersteuning te bieden.

De Wmo streeft ernaar dat iedereen actief blijft deelnemen aan de maatschappij. Wie behoefte heeft aan ondersteuning, kan deze aanvragen bij het Wmo-loket van de gemeente waar hij of zij verblijft.

Jeugdhulp omvat ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren met uitdagingen, en wordt geregeld via de gemeente volgens de Jeugdwet. De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor de financiering en toegang tot geschikte jeugdhulp.

Deze hulpverleenster helpt haar toekomstige cliënt met een Wmo-aanvraag.

Ondersteuning vanuit het zorgloket

Als je behoefte hebt aan ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdhulp, kun je contact opnemen met het zorgloket van jouw gemeente. Het zorgloket fungeert als een centraal aanspreekpunt en informeert je over de mogelijkheden van de Wmo.

Een medewerker van het zorgloket zal de situatie met je bespreken en advies geven. Indien nodig, kan een wijkcoach worden ingeschakeld. De wijkcoach zal tijdens een persoonlijk gesprek dieper ingaan op de hulpvragen en indien passend een indicatie afgeven voor begeleiding. Zo streeft de gemente ernaar om jou de juiste ondersteuning te bieden die bij jouw situatie past.

Wmo begeleiding

Wmo-begeleiding is bedoeld om mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig functioneren in het dagelijks leven. Deze vorm van ondersteuning kan variëren van praktische hulp, sociale begeleiding tot psychosociale ondersteuning.

Het doel is om mensen te helpen hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving te vergroten. Wmo-begeleiding kan worden aangevraagd bij de gemeente en wordt afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden van de persoon.

Het kan ingezet worden bij diverse situaties, zoals ouderenzorg, hulp aan mensen met een beperking of chronische ziekte, of ondersteuning bij het omgaan met psychische problemen.

Wmo aanvragen

Om ondersteuning via de Wmo aan te vragen, kun je contact opnemen met het zorgloket van jouw gemeente. Dit kan zowel telefonisch als via een online formulier op de website van de gemeente. Tijdens het aanvraagproces stellen ze enkele vragen om een duidelijk beeld te krijgen van jouw situatie.

Na het indienen van de aanvraag volgt een gesprek, vaak bekend als een (keukentafel)gesprek, waarbij de gemeente samen met jou jouw persoonlijke situatie verkent.

Hierbij komen eventuele problemen aan bod, wordt gekeken naar wat jij en je omgeving zelf kunnen doen, en welke ondersteuning passend zou zijn. Gezamenlijk wordt er gezocht naar de meest geschikte oplossingen om jouw zelfstandigheid te vergroten en je welzijn te verbeteren.