Wmo & Jeugdhulp

De Wet maatschappelijke ondersteuning, oftewel Wmo, heeft als doel mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en indien nodig extra ondersteuning te bieden.

De Wmo streeft ernaar dat iedereen actief blijft deelnemen aan de maatschappij. Wie behoefte heeft aan ondersteuning, kan deze aanvragen bij het Wmo-loket van de gemeente waar hij of zij verblijft.

Jeugdhulp omvat ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren met uitdagingen, en wordt geregeld via de gemeente volgens de Jeugdwet. De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor de financiering en toegang tot geschikte jeugdhulp.

Raadpleeg de Zorgzoeker

Het kiezen van de juiste zorgaanbieder is een cruciale stap in het verkrijgen van de best passende zorg en ondersteuning voor jezelf of je dierbaren. Gelukkig is er een waardevol hulpmiddel beschikbaar om dit proces te vergemakkelijken: de zorgzoeker.

De zorgzoeker is een online tool die een uitgebreid overzicht biedt van alle zorgaanbieders in jouw regio, inclusief hun specialisaties en diensten. Het is essentieel om de zorgzoeker te gebruiken, omdat het je helpt bij het vinden van de zorgaanbieder die het beste aansluit op je specifieke behoeften.

Door de zorgzoeker te raadplegen, kun je de expertise en ervaring van zorgaanbieders vergelijken, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Hiermee kun je er zeker van zijn dat je de juiste zorg ontvangt en de beste ondersteuning krijgt voor jouw situatie.

Deze hulpverleenster helpt haar toekomstige cliënt met een Wmo-aanvraag.

Zorgloketten in Nederland

Als je behoefte hebt aan ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdhulp, kun je contact opnemen met het zorgloket van jouw gemeente. Het zorgloket fungeert als een centraal aanspreekpunt en informeert je over de mogelijkheden van de Wmo.

Een medewerker van het zorgloket zal de situatie met je bespreken en advies geven. Indien nodig, kan een wijkcoach worden ingeschakeld. De wijkcoach zal tijdens een persoonlijk gesprek dieper ingaan op de hulpvragen en indien passend een indicatie afgeven voor begeleiding. Zo streeft de gemente ernaar om jou de juiste ondersteuning te bieden die bij jouw situatie past.

Wmo begeleiding

Wmo-begeleiding is bedoeld om mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig functioneren in het dagelijks leven. Deze vorm van ondersteuning kan variëren van praktische hulp, sociale begeleiding tot psychosociale ondersteuning.

Het doel is om mensen te helpen hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving te vergroten. Wmo-begeleiding kan worden aangevraagd bij de gemeente en wordt afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden van de persoon.

Het kan ingezet worden bij diverse situaties, zoals ouderenzorg, hulp aan mensen met een beperking of chronische ziekte, of ondersteuning bij het omgaan met psychische problemen.