Behandeling

Verschillende behandelingen kunnen worden aangeboden vanuit de Jeugdhulp, afhankelijk van de specifieke behoeften en situatie van het kind of de jongere.

Psychologische behandeling: Deze omvat diverse therapievormen zoals cognitieve gedragstherapie, speltherapie, gezinstherapie of traumabehandeling. Het doel is het verminderen van psychische klachten, het verbeteren van emotioneel welzijn en het versterken van veerkracht en functioneren.

Pedagogische ondersteuning: Dit biedt ouders of verzorgers opvoedingsondersteuning en advies. Het helpt bij het aanleren van effectieve opvoedingsvaardigheden, het omgaan met gedragsproblemen en het bevorderen van een positieve ouder-kindrelatie.

Gezinsbegeleiding: Gericht op het ondersteunen van het hele gezin, met focus op communicatie, conflictoplossing, verbetering van de gezinsdynamiek en het welzijn van alle gezinsleden.

Dagbehandeling: Biedt gestructureerde en intensieve therapie gedurende de dag, met activiteiten en programma’s op maat. Dit kan individueel of in groepsverband zijn.

Het aanbod van behandelingen kan variëren per gemeente. Daarom is het raadzaam contact op te nemen met het zorgloket van jouw gemeente.

Daarnaast kun je rechtstreeks contact opnemen met een zorgaanbieder voor informatie over de mogelijkheden en ondersteuning bij het aanvragen van de juiste zorg.