Ambulante jeugdhulp

Ambulante jeugdhulp is bedoeld om ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een verstandelijke beperking, psychische problemen of opvoedproblemen. Deze vorm van hulp valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar je ingeschreven staat als inwoner, zoals bepaald in de jeugdwet.

Ambulante jeugdhulp kan verschillende vormen aannemen, waaronder individuele begeleiding, hulp bij opvoeding, dagbesteding, dagbehandeling, logeeropvang of psychische behandeling.

Het doel is om kinderen en jongeren de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen en hun welzijn te bevorderen. Deze vorm van hulp vindt plaats in de eigen omgeving van het kind of de jongere, waardoor het dagelijkse leven zo min mogelijk verstoord wordt.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Waar vindt de begeleiding plaats?

Ambulante jeugdhulp kan op verschillende manieren worden ingezet, waaronder huisbezoeken, schoolbezoeken, of gesprekken op kantoor, afhankelijk van de afspraken met de hulpverlener.

De hoeveelheid uren ambulante jeugdhulp varieert per situatie en wordt in overleg tussen de gemeente en de zorgverlener bepaald.

Voorbeelden van hulpvragen waarbij ambulante jeugdhulp kan ondersteunen zijn:

  • Opvoedproblemen
  • Interactieproblemen tussen gezinsleden
  • Specifieke kindproblematiek, zoals omgaan met een licht verstandelijke beperking, AD(H)D, ADD, ODD, ASS (autisme), hoogbegaafdheid of hooggevoeligheid
  • Veiligheid monitoren
  • Psychiatrische problematiek
  • Hechtingsproblematiek
  • Rouw en verlies
  • Eetproblematiek
  • Ondersteuning bij thuisplaatsing

Als je behoefte hebt aan ambulante jeugdhulp, neem dan contact op met het zorgloket van jouw gemeente. Ook kun je rechtstreeks contact opnemen met een zorgaanbieder, zij kunnen je goed informeren en verder helpen.