Wmo Gemeente

De WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) is een essentiële wet in Nederland die tot doel heeft om mensen te ondersteunen die moeite hebben om zelfstandig mee te doen in de samenleving. Deze wet valt onder de verantwoordelijkheid van de WMO gemeente.

Elke gemeente heeft een speciale WMO afdeling waar je terecht kunt als je een hulpvraag hebt en behoefte aan ondersteuning om deel te kunnen nemen aan het dagelijks leven.

Wanneer je een hulpvraag hebt, bijvoorbeeld door een beperking, ouderdom of andere reden waardoor bepaalde activiteiten lastig zijn, kun je een beroep doen op de WMO gemeente.

Alle Wmo-loketten in Nederland

Elke gemeente heeft zijn eigen Wmo-zorgloket. De medewerkers van het Wmo-loket bespreken de zorgvragen met je en geven je advies over de mogelijkheden. Bij het Wmo-zorgloket van jouw gemeente kun je terecht voor je hulpvraag vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp.

 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden
 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden

Vormen van Wmo ondersteuning

Hier kun je terecht voor diverse vormen van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, vervoer, woningaanpassingen, jeugdhulp en meer. Het hoofddoel van de WMO is om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt om zelfstandig en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Om de juiste ondersteuning te bieden, wordt er eerst een gesprek met jou gepland bij de WMO gemeente. Tijdens dit zogenaamde keukentafelgesprek wordt er gekeken naar jouw persoonlijke situatie en behoeften. Samen met een WMO-consulent bespreek je welke ondersteuning je nodig hebt en welke mogelijkheden er zijn om je te helpen.

Op basis van dit gesprek wordt er een zorgindicatie vastgesteld. Dit betekent dat er wordt bepaald welke vorm van ondersteuning je ontvangt en voor welke periode. De WMO gemeente houdt daarbij ook rekening met wat je zelf nog kunt en of er eventueel een eigen bijdrage wordt gevraagd.

Een belangrijk uitgangspunt van de WMO is dat de ondersteuning zo goed mogelijk wordt afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Hierbij wordt er ook gekeken naar wat je zelf kunt doen en of er wellicht hulp uit je eigen sociale netwerk mogelijk is.

Naast het aanvragen van individuele voorzieningen, biedt de WMO gemeente ook algemene voorzieningen. Deze zijn toegankelijk voor iedereen, zoals een maaltijdservice, een boodschappendienst of activiteiten in het buurthuis.

Kortom, de WMO gemeente is er om mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben bij het deelnemen aan het dagelijks leven. Het is een belangrijke schakel om ervoor te zorgen dat iedereen in de samenleving de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is om zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te kunnen leven.